Association des Journalistes de la Presse Périodique
en dissolution volontaire

Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers
in vrijwillige ontbinding