Print

 

In de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2016 heeft de VJPP unaniem voor de vrijwillige ontbinding gestemd en te fusioneren met de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten). Deze laatste heeft op haar beurt op 14 juni ll. , eveneens unaniem, nieuwe statuten goedgekeurd die toelaten van alle leden van de VJPP op te nemen in haar ledenbestand. De fusie van de verenigingen is dus een feit.

Voortaan is de VVJ de gesprekspartner voor alle journalisten.

Ziehier het adres en de verdere gegevens:

Huis van de Journalist (VVJ)

Zennestraat 21 1000 Brussel

Tel: 02 777 08 40

Fax: 02 777 08 49

E-mail: info@journalist.be    info@journalistenloket.be

Website: www.journalist.be